Logo Weekend van de Klant - Weekend du Client

Weekend van de Klant voor iedereen, ook voor mensen met dementie

  • Eén op vijf mensen krijgt dementie.
  • Vlaanderen en Brussel tellen 141 000 mensen met dementie.
  • 70% ervan woont thuis en maakt deel uit van onze samenleving.

Ook mensen met dementie zijn klant bij de bakker, slager, kapper of in andere winkels. Toch is het niet zo evident om met een problematiek als dementie, waarbij je vaak vergeet of waarbij je gedrag en persoonlijkheid verandert nog naar de winkel te gaan.

En toch. In het kader van het Europese project Interreg 2 Zeeën CASCADE dat focust op levenskwaliteit van mensen met dementie ontwikkelden Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen samen kaartjes die jou als handelaars doen stilstaan bij wat dementie betekent en hoe je de connectie kan maken zonder al te veel moeite.

De tips komen van mensen met dementie zelf: hoe willen zij benaderd worden bij een bezoek aan de kapper of de horeca?

De kaartjes zijn er voor jou als handelaar, maar tegelijk zijn ze ook een hulpmiddel voor mensen met dementie zelf zodat ze zich op een fijne manier benaderd voelen. Een tevreden klant is waar iedereen belang bij heeft, want die komt bij jou in de zaak terug als deze zich vertrouwd voelt en met respect bejegend. De kaartjes leren hoe je gepast omgaat met mensen met dementie en geven mensen met dementie iets in handen waarmee ze duidelijk kunnen maken wat zij belangrijk vinden.

De kaartjes kunnen gratis gedownload worden via https://onthoumens.be/in-beeld/inclusief-beleid Ze kunnen ook gratis en tegen portkosten besteld worden via https://winkel.dementie.be of info@alzheimerligavlaanderen.be.